Pravidla tábořiště Matylda Most

 Tábořiště - kemp


 • Provozní doba pro ubytování je od 8:00 do 20:00 hodin v recepci areálu.
 • Návštěvníci, kteří přijedou do kempu po 20:00 hodin jsou povinni se nahlásit následující den v době mezi 8:00 až 10:00 hodin v recepci areálu.
 • Po příjezdu do areálu a před zahájením pobytu v kempu je povinen se každý návštěvník nebo uživatel kempu nahlásit v recepci nebo obsluhy areálu, kde obdrží další pokyny k ubytování a je povinen zaplatit veškeré poplatky za užití kempu.
 • Vjezd na vyčleněnou plochu pro kemp je označen dopravním a orientačním značením.
 • Povolenka k vjezdu do kempu musí být trvale umístěna ve vozidle na viditelném místě.
 • Zákazník nemá nárok na vrácení peněz při zrušení pobytu v jeho průběhu.
 • Provozovatel kempu neodpovídá za poškození, odcizení věcí ponechaných ve vozidlech, stanech, karavanech.
 • Psi do kempu mohou, poplatek za psa neúčtujeme.

 Uživatelé kempu jsou povinni:

 • Dodržovat provozní řád tábořiště.
 • Chovat se způsobem neohrožujícím bezpečnost a pořádek.
 • Neomezovat a neohrožovat další uživatele kempu, zvláště pak zdržet se hlasitých projevů (křik, zpěv a hlasitý poslech radiopřijímačů a dalších zvukových zařízení).
 • Dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin.

 Ostatní ustanovení

 • Návštěvníci kempu jsou povinni omezit pohyb motorových vozidel v areálu Matylda na minimum, při vjezdu a výjezdu z kempu dbát zvýšené opatrnosti, zvláště pak při výjezdu na komunikaci.
 • Dodržovat maximální rychlost jízdy v kempu a areálu Matylda, která je stanovena na 10 km/hod.
 • V kempu je zakázáno mytí vozidel.
 • V kempu je zakázáno používat světelné a zvukové efekty s větší intenzitou.
 • Rozdělávání ohňů je povoleno pouze po dohodě se správcem a na místech k tomu určených.
 • Za závažné porušování provozního řádu kempu mohou být návštěvníci vykázáni bez náhrady nespotřebovaného poplatku.

Griloviště:

 • Zařízení lze používat pouze po dohodě se správcem.
 • Ke grilování je povoleno používat pouze dřevěné uhlí či grilovací brikety.
 • Zapůjčení grilovacího roštu je podmíněno zaplacením vratné zálohy 200,- Kč či 10,- €, po vrácení roštu bude záloha vrácena zpět.
 • Za zničení griloviště bude uhrazena peněžitá částka.

 Sprchovací automaty a  WC:

 • Přístupový kód k toaletám a sprchám Vám bude sdělen na recepci. Je zakázáno sdílet přístupový kód s cizími lidmi (třetími stranami).
 • Sprchovací automat se spustí pouze po vhození 5, 10 nebo 20 Kč.
 • Žádáme o důsledné dodržování čistoty ve sprchovacích kójích a na WC.
 • Žádáme o důsledné zavírání WC a sprch mimo provozní dobu tzn. od 20:00 - do 8:00.

 Závora při vjezdu do kempu-tábořiště:

 • Závora je umístěna na komunikaci před vjezdem do areálu.
 • Závora je uzavírána a uzamčena každý den ve 22:00 hodin.
 • Po uzavření a uzamčení závory není již vjezd motorovými vozidly do areálu možný. Do areálu je v této době přístup pouze pěšky.
 • Závora je odemčena a otevřena každý den v 6:00 hodin.

 Elektrická energie:

 • V kempu-tábořišti je instalováno celkem 26 ks elektrických přípojek s napětím 230 V.
 • Pronájem elektrické přípojky lze sjednat v recepci

 Občerstvení:

 • Stánky s občerstvením jsou v soukromém vlastnictví a nespadají pod správu areálu nebo provozovatele.
 • Provozní doba těchto stánků záleží na počasí a také na jejich provozovatelích, avšak musí být uzavřeny každý den do 20:00 hodin.

 Důležitá telefonní čísla

Recepce

602 306 347

8:00 – 20:00

Dispečer CZ

606 660 267

nonstop

Záchranná služba

155

Městská policie

156