GDPR, Cookies

Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Kontaktní formulář: jméno, příjmení a e-mailovou adresu
 • Rezervace: jméno, příjmení, e-mail a ostatní povinné údaje nutné k rezervaci
 • Místní poplatek z pobytu: den počátku a konce pobytu, jméno/jména, příjmení, adresa přihlášení fyzické osoby, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, výše vybraného poplatku či důvod osvobození.
 • Policie České republiky – Služba cizinecké policie: den počátku a konce pobytu, jméno/jména, příjmení, adresa přihlášení fyzické osoby, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti

Důvod a účel zpracovávání údajů

 • Kontaktní formulář: na základě oprávněného zájmu, abychom mohli vyřídit a zodpovědět Vámi položený dotaz.
 • Rezervace: na základě plnění smlouvy a zákonné povinnosti, abychom mohli správně vyřídit vaši rezervaci a mohli řádně vystavit a archivovat daňové doklady.
 • Místní poplatek z pobytu: na základě zákonné povinnosti a místní vyhlášky
 • Policie České republiky – Služba cizinecké policie: na základě zákonné povinnosti

Jak dlouho údaje uchováváme

 • Kontaktní formulář: maximálně po dobu 1 roku.
 • Rezervace: po dobu stanovenou zákonem.
 • Ohlašovací povinnost - místní poplatek: po dobu stanovenou zákonem.
 • Policie České republiky – Služba cizinecké policie: po dobu stanovenou zákonem.

Kdo osobní údaje zpracovává

Zpracovatelem těchto údajů jsou:

 • Technické služby města Mostu a.s. (IČO: 64052265, Dělnická 164, 43401 Most - Velebudice), které provozují tento web.
 • Magistrát města Mostu (IČO: 00266094, Radniční 1/2, 43401 Most 1) -  místní poplatek z pobytu
 • Policie České republiky – Služba cizinecké policie
 • PREVIO s.r.o. (IČO: 259 75 234) - Smluvní provozovatel rezervačního systému

Soubory cookie

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.


Na co máte právo

 • Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás na: [prot ea]

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 20.5.2018.